10.12.2003 r. o godz. 1250 odbyło się losowanie fantów przekazanych przez firmę fotograficzną, która robiła zdjęcia uczniom naszej szkoły. W losowaniu wzięły udział wypełnione kupony, które otrzymali wszyscy kupujący zdjęcia za kwotę wyższą niż 25 zł. Losowanie prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na II piętrze obok sklepiku szkolnego. Szczęśliwymi posiadaczami walkmanów i elektronicznych gier zostali:

Michał Baryga

II e

Milena Jaworska

II e

Filip Puliński

V f

Maciej Drozd

II a

Natalia Sagan

II c