Nauczycielki informatyki p. Iwona Sumorek i p. Jadwiga Kudyba zorganizowały konkurs dla uczniów klas IV-VI "Mistrz Klawiatury". Jego celem było propagowanie umiejętności szybkiego i bezbłędnego pisania na komputerze. W zależności od wieku uczniowie mieli za zadanie przepisać przygotowany wcześniej tekst zawierający średnio 1400 znaków.

Najlepszymi na swoich poziomach okazali się:

klasy IV

Ada Chudzik IV d

klasy V

Katarzyna Rugała V e

klasy VI

Mateusz Bukowski VI a