Już po raz trzeci odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkurs dla klas IV "Śpiewający, biegający Pitagoras". W dniu 27.04.2004 trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych nr 14, 23, 25 i 21 przystąpiły do rywalizacji w zakresie matematyki, informatyki, muzyki i sportu. Wraz z nimi pojawiły się drużyny kibiców wraz z transparentami, zagrzewającymi do boju hasłami i kolorowymi strojami. W zakresie matematyki uczniowie rozwiązywali test, układali na komputerze tangramy, wpisywali działania matematyczne w luki i wyszukiwali w Internecie informacje dotyczące sławnych matematyków. Z muzyki odgadywali tańce narodowe na podstawie wysłuchanej melodii, grali na flecie "Odę do radości" i śpiewali piosenkę o tematyce sportowej. Na końcu uczniowie przestąpili do rywalizacji sportowej: pokonywali tor przeszkód, kozłowali piłką, odbijali  rakietką piłeczkę ping-pongową i rzucali do celu woreczkami. Cały czas jury składające się z przedstawicieli poszczególnych szkół przedzielało punkty za poszczególne konkurencje, a także za kibicowanie i zachowanie fair-play.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce - SP 25

II miejsce - SP 23

III miejsce - SP 14

IV miejsce - SP 21

Na koniec organizatorki konkursu p. Barbara Lesiewicz i p. Irena Surmacz wręczyły szkołom pamiątkowe dyplomy, a opiekunom podziękowania.