Samorząd Uczniowski po raz kolejny przystąpił do akcji charytatywnej "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", której organizatorem jest Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji, Radio Lublin SA i Telewizja Polska - Oddział w Lublinie. Nasz sztab został zarejestrowany pod numerem 1/19, otrzymaliśmy identyfikatory, plakaty i naklejki ze znakiem firmowym akcji. Uczniowie rozwiesili plakaty, sporządzili grafik dyżurów i zorganizowali miejsce do składowania darów. Zbiórka trwała w dniach 24.11-2.12.2003 r. Zebrano 3 kg żywności, 1 kg słodyczy i ok. 30 kg odzieży i zabawek, które przekazano do Sztaby Akcji.