29 listopada w naszej szkole odbył się Pierwszy Szkolny Przegląd Twórczości Uczniów "Jadwiga 2003". Dzieci z koła literackiego "Fraszka" zorganizował Salon Literacki. Spotkanie to miało na celu przybliżenie szerszemu gronu uczniów, nauczycieli i rodziców talentów naszych uczniów. Spotkanie zostało pomyślane jako kawiarnia literacka, czemu służyć maiła przygotowana przez dzieci scenografia: dekoracja stołów, świeczniki, oświetlenie i nastrojowa muzyka. Uroku dodawała dekoracja mająca symbolizować biurko poety: kałamarz z piórem, zegar czy portret damy będącej natchnieniem artysty. Swoje wiersze i opowiadania prezentowali następujący uczniowie:

Członkowie Koła Literackiego "Fraszka" - Aneta Okoń, Olga Okoń, Aleksandra Wojdaszka, Justyna Kapitan, Agnieszka Sagan, Monika Furtak, Agnieszka Chrapko (kl. V "c")

Literacko uzdolnieni uczniowie kl. IV-VI - Agata Starownik Va, Agnieszka Krzyżak IVd, Ada Chudzik IVd, Magdalena Kęskiewicz VIb, Mateusz Sobolewski Vd, Karol Sokołowski Vd, Emilia Krzywicka Vd, Paulina Sułek Vd, Magdalena Zentak Vd, Urszula Ważny Vd, Aneta Wareniza IVb.