Nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do obchodów SPRING DAY in EUROPE. Uczniowie klas VI mieli 2-godzinne spotkanie w sali informatycznej. Zaczęło się ono od wysłuchania dzwonów pokoju. Następnie uczniowie przeglądali oficjalną stronę akcji http://futurum2004.eun.org i śledzili  wydarzenia w europejskich szkołach. Pierwszym zadaniem było zapoznanie się z systemem edukacji w różnych europejskich krajach. Uczniowie skorzystali z informacji zawartych na stronie internetowej http://republika.pl/fedyk/. Następnie odpowiadali na pytania na wcześniej przygotowanych kartach pracy. Dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak uczą się, jak są oceniani, ile lat chodzą do szkoły ich rówieśnicy z Europy. Drugim zadaniem realizowanym na zajęciach było zadanie Local Treasures - Lokalne skarby. Uczniowie zapoznali  się z zawartością strony internetowej „Folklor Lubelszczyzny”, której autorzy (uczniowie klasy VI "c") zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Folklor mojego regionu”. Na zakończenie do rozwiązania były zadania w formie skojarzeń i zabawy sprawdzające znajomość europejskich krajów oraz obowiązujących ich walut, także przed wprowadzeniem EURO.  Uczniowie chętni mogli rozwiązać test znajdujący się na stronie internetowej http://www.interklasa.pl/skrypty/euroquiz/. Ci, którzy wcześniej zakończyli pracę realizowali zadanie  Symbol rozszerzonej Europy. Rysowali w programie graficznym symbol (logo) rozszerzonej Europy używając elementów związanych z lokalną, narodową lub europejską społecznością. Nad całością czuwały nauczycielki informatyki: p. Iwona Sumorek i Jadwiga Kudyba.