Samorząd Uczniowski wraz z Komitetem Rodzicielskim postanowił dokonać wymiany szkolnego sprzętu nagłaśniającego. Pierwszym krokiem była zbiórka prowadzona wśród rodziców w czasie zebrań semestralnych w dn. 27-28.01.04. Przedstawiciele uczniów i rodziców zbierali dobrowolne wpłaty do puszki. W ciągu dwóch dni udało się zgromadzić kwotę1235 zł 18 gr.