5.01.04 Członkowie zarządu Samorządu Uczniowskiego spotkali się z przedstawicielką Komitetu Rodzicielskiego p. Kopacz. Spotkanie dotyczyło współpracy uczniów i rodziców na rzecz szkoły. Dzieci mówiły o swoich problemach i oczekiwaniach wobec dorosłych przy organizacji różnych akcji i dyskotek, problemie bezpieczeństwa w szkole i w okolicy. Rodzice obiecali pomoc, między innymi zapewnili bezpłatny wstęp na dyskotekę andrzejkową i karnawałową dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Przedstawicielka Komitetu Rodzicielskiego przyjęła zaproszenie na apel SU podsumowujący jego pracę w I semestrze.