W dniach 28,29 kwietnia uczniowie klas III pisali swój pierwszy ważny egzamin - test sprawdzający zdobyte w nauczaniu zintegrowanym wiadomości i umiejętności. W tych dniach wśród trzecioklasistów dało się wyczuć odmienną atmosferę. Były odświętne stroje i trochę emocji. W czasie pisania testów w poszczególnych klasach gościli nauczyciele klas starszych i dyrekcja. Mogli oni poznać swoich przyszłych uczniów. Wyniki testu mają przede wszystkim charakter informacyjny o umiejętnościach dzieci i są wskazówką do pracy w klasach starszych.