Dnia 25 marca 2004 r. odbył się I etap Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Poezja z Uśmiechem”. Do konkursu przystąpiło 14 uczestników z klas IV-VI. Uczniowie recytowali humorystyczne utwory polskich autorów.

  Recytatorów oceniało jury w składzie:

·       p. dyr. Joanna Kustra – przewodnicząca komisji

·       p. Małgorzata Nowosad  - (nauczyciel j. polskiego)

·       p. Anna Dul - (kierownik świetlicy)

      Komisja przyznała 3 pierwsze miejsca następującym uczniom:

-        Krzysztof Wrotkowski – kl. VI c

-        Luiza Kostecka – kl. VI a

-        Agata Krawiec – kl. VI c

 Wyróżnienia zdobyły:

-        Bożena Wrotkowska – kl. V b

-        Magdalena Sagan – kl. IV b

-        Zuzanna Białek – kl. IV d

-        Patrycja Sosnowska – kl. IV d

Laureaci konkursu zostali zakwalifikowani do Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Poezja z Uśmiechem”, który odbędzie się dnia 20 maja 2004 r.

 

    Od nowa