Dnia 20 maja 2004 roku  odbył się w naszej szkole IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Poezja z Uśmiechem". W konkursie udział wzięło 30 uczniów klas IV-VI z 11 lubelskich szkół podstawowych.

Jury w składzie:

Przewodnicząca –  p. Maria Laskowska – dyr. SP 21 w Lublinie

Członek – p. Wiesława Szymczak - kierownik filii nr 6 MBP w Lublinie

Członek – p. Małgorzata Nowosad – nauczyciel j. polskiego

przyznało :

 

I miejsce:
            Paulinie Kowalskiej – SP 30

II miejsce:

Aleksandrze Sinielewicz – SP 43

III miejsce:

Edycie Dacka – SP 14

 

oraz wyróżnienia:

 

·        Witoldowi Piwowarskiemu – SP 14

·        Krzysztofowi Wrotkowskiemu – SP 21

·        Wiktorii Bryczkowskiej – SP 24

·        Anieli Stefańskiej – SP 25

·        Monice Denis – SP 23

·        Paulinie Pietrzyckiej – SP 28

·        Maciejowi Babiczowi – SP 30

·        Patrycji Kafarze – SP 40

·        Arturowi Kopińskiemu – SP 40

·        Agnieszce Baran – SP 43

 

Uroczyste podsumowanie konkursu  oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się dnia 31 maja w sali gimnastycznej. Wszyscy laureaci konkursu ponownie prezentowali swoje wiersze. Nagrody w postaci książek oraz dyplomy laureatom i wyróżnionym uroczyście wręczali p. dyr. Jerzy Piskor oraz p. dyr. Maria Laskowska. Konkurs zorganizowały p. Monika Adamczyk i Urszula Mitrus.