W dniach 15-19 września Samorząd Uczniowski rozpoczął akcję ważenia szkolnych tornistrów. Przedstawiciele SU wraz z opiekunami sprawdzali wagę teczek losowo wybranym uczniom. Okazało się, że czasami tornistry są bardzo ciężkie - rekordowy ważył 8 kg! Samorząd Uczniowski będzie prowadził akcję uświadamiającą uczniom szkodliwość nadmiernego obciążania kręgosłupów. Mamy nadzieję, że dzieci zaczną przynosić do szkoły tylko to, co jest w danym dniu niezbędne. Także nauczyciele zastanowią się, jak pomóc uczniom odciążyć tornistry. Samorząd Uczniowski ponowi akcję ważenia pod koniec semestru.