Przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego gościli w Gimnazjum nr 18 podczas wyborów do SU tej szkoły. Mieli oni okazję poznać bliżej szkołę, do której wielu naszych uczniów będzie uczęszczać. Podczas wizyty nasi uczniowie przyglądali się pracom komisji wyborczej, zapoznali się z przebiegiem kampanii wyborczej i działalnością SU.

Od lewej: Kasia Ostojewska, Marysia Korczyk, Monika Szymańska, Bożena Wrotkowska i p. Agnieszka Korczyk