11 września o godz. 1600 spotkała się grupa uczniów zainteresowanych pracą na rzecz Samorządu Uczniowskiego. W wyniku tajnego głosowania został wybrany Zarząd SU w składzie:

Monika Szymańska VI "c" - przewodnicząca SU

Olga Gębka VI "c" - z-ca przew. d/s kulturalno-oświatowych

Katarzyna Ostojewska VI "a" - z-ca przew. d/s dekoracyjno-plastycznych

Katarzyna Wójcik VI "a" - przew. sekcji opiekuńczo-charytatywnej

Michał Mozgawa VI "b" - przew. sekcji porządkowej

Maria Korczyk VI "c" - Rzecznik Praw Ucznia

Magdalena Wiącek VI "d" - protokolant

Opiekunami SU zostały p. Agnieszka Korczyk i p. Iwona Sumorek