W dniach 10-17.10 Samorząd Uczniowski pod opieką p. Agnieszki Korczyk i p. Iwony Sumorek prowadził zbiórkę książek do biblioteki szkolnej. Każdy uczeń, który podarował książki, został wpisany na listę. W książki zostały wklejone karteczki z jego imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza. Zbiórka prowadzona była na parterze szkoły w godz. 715-1200. Oto jej wyniki:

KLASA

ILOŚĆ

ZEBRANYCH KSIĄŻEK

Najwięcej książek przynieśli
VI c 86 Marysia Korczyk VI c 40
IV b 9 Monika szymańska VI c 14
III c 6 Paulina Urban VI c 14
VI d 4 Magdalena Golan IV b 9
IV d 4 Bernadeta Skorupa VI c 8
VI a 4
II c 3
I a 2
III b 2
V b 2
VI b 2
I d 1
II a 1
V f 1
razem 129