20 września 2004 r. Samorząd Uczniowski zorganizował apel. Odbył się on w dwóch turach: o godz. 915 i 1310. Wzięły w nim udział wszyscy uczniowie klas I-VI. Apel prowadził zarząd SU w składzie:

przewodniczący SU  - Karol Urbanek VI b

Rzecznik Praw Ucznia - Ola Wójcik VI a

przewodnicząca sekcji opiekuńczo-charytatywnej - Diana Korkosz VI b

przewodnicząca sekcji dekoracyjno-plastycznej - Paulina Stefaniak VI f

przewodniczący sekcji porządkowej - Rafał Kowalski V b

przewodniczący sekcji kulturalno-oświatowej - Paweł Krocz V c

Na początku przedstawiono plany SU na najbliższe miesiące: akcję ważenia tornistrów, otrzęsiny klas IV, loteria fantowa, Święto Szkoły, andrzejki. Przypomniano regulamin zachowania się na przerwach. Na koniec zabrał głos pan dyrektor Jerzy Piskor, który mówił o bezpieczeństwie w szkole i poza nią.