1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie spotkali się z dyrekcją i swoimi wychowawcami na sali gimnastycznej i w wyznaczonych salach lekcyjnych. Podczas uroczystego przemówienia pani wicedyrektor Maria Laskowska życzyła uczniom samych sukcesów w szkole i poza nią. Zostali przedstawieni nowi wychowawcy klas IV. Uroczystość umilili swoimi występami uczniowie klasy VI "c", którzy pod kierunkiem p. Iwony Chomickiej przygotował krótką część artystyczną. Wakacyjne piosenki zaśpiewał chór szkolny, a akompaniował p. Tomasz Misztal.