10 lutego odbył się apel Samorządu Uczniowskiego. Zostali na niego zaproszeni: dyrekcja szkoły, przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego p. Małgorzata Kostecka oraz wszyscy uczniowie naszej szkoły. Zarząd SU zdał relację ze swoich dotychczasowych działań oraz przedstawił plany na przyszłość. Uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację wyników ankiety, którą wypełniali uczniowie klas II-VI na konkurs Superszkoła 2004. Na wykresach słupkowych przedstawiono odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety. Najgorzej wypadło pytanie dotyczące bezpieczeństwa na przerwach. Należy wspólnie znaleźć rozwiązanie tego problemu. Ostatnim punktem apelu była prezentacja multimedialna dotycząca bezpieczeństwa w Internecie.