Apel Samorządu Uczniowskiego był okazją do podsumowania pracy w całym roku szkolnym. Opiekunowie SU p. Agnieszka Korczyk i p. Iwona Sumorek wraz z dyrektorem Jerzym Piskorem wręczyli nagrody i dyplomy zasłużonym młodym działaczom. Także młodzież podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za pomoc w organizacji życia uczniowskiego. Na apelu ogłoszono też wyniki konkursu "Klasa na medal". Najlepszą klasą w bieżącym roku szkolnym została V "d". Także oficjalnie ogłoszono wyniki wyborów do SU na następny rok szkolny.