W związku z przypadającą w kwietniu b.r. dwusetną rocznicą urodzin Hansa Christiana Andersena redakcja Informatora Polskiego i Federacja organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii „Polonia ogłosiła konkurs dla dzieci na rysunek, ilustrację lub obrazek zainspirowany bajkami Andersena. Do konkursu dopuszczone były prace wykonane we wszystkich technikach, jak np. ołówek, kredka, pastele, farby olejne, wycinanki, grafiki komputerowe itp. Zainteresowanie konkursem przekroczyło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Nadesłano prawie 100 prac. W sumie w konkursie udział wzięło 65 młodych artystów zarówno z Danii i z Polski. W dniu 5 lutego 2005 r. jury konkursu w składzie:

Katarzyna Perner Kuna, Maria Małaśnicka Miedzianogóra, Wojciech Jagielski i Roman Śmigielski postanowiło przyznać:

6 równorzędnych pierwszych nagród

11 specjalnych wyróżnień (wśród nich 2 prace wykonane przez dzieci z naszej świetlicy: Tomasza Adamskiego i Magdalenę Walczyńską).

Pozostałe wyróżnione prace zostały wykonane przez: Alicję Bronikowską, Pawła Drumblewskiego, Kacpra Piwowarskiego, Kubę Naja, Krzysztofa Piórkowskiego, Macieja Strama,  Przemysława Poljanskiego, Igę Gosik.

 

Praca Tomka Adamskiego

 

Praca Magdy Walczyńskiej