Dzień 8 lutego jest Dniem Bezpiecznego Internetu. W tym roku po raz pierwszy obchodzono go w Polsce. Nasza szkoła przystąpiła do do tej akcji i zorganizowaliśmy szereg działań mających na celu uświadomienie rodzicom i dzieciom zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Na zebraniach z rodzicami wychowawcy przeprowadzili warsztaty o wadach i zaletach Internetu. Rodzice podpisali umowę ze szkołą na temat zasad korzystania z zasobów sieci.

Na godzinach wychowawczych w klasach IV-VI dzieci opracowywały zasady korzystania z Internetu. Zostały one przekazane do nauczycielki informatyki p. Iwony Sumorek.

Z otrzymanych materiałów powstała prezentacja multimedialna, którą przedstawiono na apelu SU.

Ogłoszono konkursy na plakat i opowiadanie o Internecie.

Na lekcjach informatyki w klasach IV-VI uczniowie zapoznawali się ze stronami internetowymi mówiącymi o bezpieczeństwie w sieci.

Uczniowie klas I-III oglądali przygotowaną dla nich prezentację.

Powołano rzeczników ds. obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu (uczniów klasy VI "a"), którzy udzielili wywiadu w Radiu Lublin.