Od listopada 2004 w naszej szkole odbywają się pozalekcyjne zajęcia taneczno – ruchowe. Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego p. Ewa Kołodziejczyk w każdy  piątek  od godz. 16.30 – 18.00.

Cele i zadania:

wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu.,

poprawa sprawności ruchowej,

kształtowanie poczucia rytmu,

wyposażenie uczniów w zasób umiejętności tanecznych,

wyzwalanie radosnych i spontanicznych zachowań poprzez zabawy przy muzyce,

rozładowanie napięć i energii witalnej nagromadzonej podczas pobytu w szkole,

integrowanie uczniów na terenie szkoły i poza nią.

 

Tematyka zajęć:

rozgrzewka taneczna z elementami dance aerobicu, strechingu,

gry i zabawy ruchowe przy muzyce,

elementy tańców i układów dyskotekowych,

podstawy oraz choreografie „cheerleaders”,

własne improwizacje ruchowe uczniów,

udział w przeglądach artystycznych,

wspólne organizowanie szkolnych imprez tanecznych.

   

Dotychczasowe występy i uczestnictwo w przeglądach :

 

29. 11. 2004 - Szkolny Przegląd Twórczości Uczniowskiej „Jadwiga 2004”

10.01.2005 - Bal karnawałowy.

14.03.2005  - II Przegląd Zespołów Aerobikowych m. Lublina.

 

Podczas tych ostatnich zawodów nasze dziewczyny zdobyły wyróżnienie!

 

    Od nowa