We wrześniu 2004r. w klasie II c odbyła się akcja charytatywna pod hasłem „Dzieci dzieciom”. Polegała ona na zbiórce zabawek edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci upośledzonych umysłowo z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Głuskiej. Przekazano je na ręce nauczycielki z tego ośrodka, p. Stanisławy Kasperkiewicz.