W ramach Spring Day in Europe w klasach I-III zorganizowano szereg akcji. Jednym z nich było publiczne czytanie baśni H. CH. Andersena, gdzie maluchom czytali nauczyciele i starsi uczniowie. Wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia, w trakcie których rozmawiali z uczniami o wartościach uniwersalnych, m. in. propagowanych w baśniach Andersena. Wszystkie klasy obejrzały również inscenizację z okazji Dnia Wiosny przygotowaną przez klasę II "e" pod kierunkiem p. Doroty Nowackiej - Pikul. Klasa III "c" wraz z wychowawczynią p. Marzeną Dziubą przeprowadziła quiz na temat: "Jakie wartości zawarł Andersen w swoich baśniach?". Natomiast klasa II "d" przygotowała europejskie "dzień dobry" we wszystkich językach UE. Szkolna biblioteka zaprosiła dzieci na wystawę ukazującą rysunki, loga Dnia Wiosny w Europie oraz różne wiosenne informacje.

    Od nowa