European Schoolnet i Komisja Europejska ogłosiła z okazji
Tygodnia Ziemi i Kosmosu konkurs plastyczny "Flaga Ziemi". 
Na konkurs przesłano 598 prac z 12 krajów europejskich. Uczniowie z 
naszej szkoły także wł±czyli się do konkursu i na adres 
organizatorów przesłali¶my ponad 40 prac. W pierwszym etapie oceny 
prac podjęła się kapituła złożona z nauczycieli z całej Europy. Wybrali oni 100 prac, w¶ród których 
znalazły się rysunki Sergiusz Wójcika z klasy V "a" i Damiana Wójcika z V "b". Oryginały przesłali¶my do Brukseli, gdzie jury 
złożone z ekspertów podejmie decyzję o przyznanych nagrodach.
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek Sergiusza Wójcika

 

 

 

 

 

Rysunek Damiana Wójcika