Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Krąg" przebiegał pod hasłem "Nasza historia naszą przyszłością". Celem konkursu jest szerzenie wśród uczniów wiedzy o miejscu Polski w Europie, propagowanie polskich tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych. Konkurs przebiegał dwutorowo:

test konkursowy pisany przez 13 uczniów z klas VI a, VI b i VI e

konkurs prac indywidualnych na temat "Zabytki sakralne w naszym regionie" - 10 uczniów z klas V b, V c i V d

Testy i prace indywidualne zostały wysłane do Warszawy, gdzie zostały sprawdzone i ocenione przez organizatorów konkursu. Agata Starownik z VI a otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę książkową za test z wynikiem 33p. na 35 możliwych. Natomiast w kategorii prac indywidualnych wyróżnienie otrzymała Ada Chudzik z V "d".