29 listopada z okazji Święta Szkoły odbył się II Szkolny Przegląd Twórczości Uczniów "Jadwiga 2004". Zgłosiło się wielu wykonawców z klas IV-VI, tak że organizatorzy musieli podzielić występy na dwie tury. Pierwsza, przedpołudniowa zgromadziła na widowni klasy IV i V. W drugiej uczestniczyli przede wszystkim szóstoklasiści oraz te klasy, które miały lekcje na popołudniowej zmianie. Młodych artystów mieli okazję obejrzeć zaproszeni na szkolne święto goście:

p. Bożena Kozieł - inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

p. Grażyna Fijołek - zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie

p. Marian Pakuła - radny Miasta Lublin

p. Barbara Siejko - przewodnicząca Rady Zarządu Osiedla Wieniawa

p. Henryk Zięba - członek Zarządu Rady Osiedla Wieniawa

p. Małgorzata Kostecka - przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego

Bardzo miłym akcentem było wręczenie p. Marianowi Pakule tytułu "Przyjaciela Szkoły". Po uroczystych przemówieniach nastąpiła prezentacja talentów naszych uczniów.

    Od nowa