W dniu 22 grudnia 2004 r. w Szkole Podstawowej nr 21 zostały przedstawione Jasełka pt.: "Ile razy już spotkałeś swego Boga?". Przedstawienie zostało przygotowane przez s. Marzenę Lata, przy pomocy p. Marioli Dudek, p. Marzeny Jabłońskiej, p Marii Szerement oraz p. Tomasza Misztala. W inscenizacji brały udział dzieci  z klasy III e i dziewczęta z klasy V a. Za przygotowanie dekoracji i rekwizytów do poszczególnych scen odpowiedzialni byli chłopcy z klasy Va, którzy odznaczyli się dużą odpowiedzialnością i sumiennością w wypełnieniu zadania.

Misterium Bożonarodzeniowe w swych założeniach  miało na celu:

-         wprowadzić widza w zamyślenie i autorefleksję nad osobistym spotkaniem z Bogiem ukrytym w drugim człowieku

-         pomóc w przeżyciu  Wigilii i samych Świąt Bożego Narodzenia

-         kształtować postawę radości z nadchodzącego czasu

-         wprowadzić dzieci w klimat Wigilii Klasowych, które przeżywały po przedstawieniu

Na uroczyste przedstawienie został zaproszona dyrekcja szkoły: p. Jerzy Piskor , p. Joanna Kustra i p. Maria Laskowska. Swoją obecnością uświetniła szkolną uroczystość Siostra Dyrektorka Domu Zakonnego Sióstr Salezjanek s.Otylia Musialik. Nie zabrakło także ks. katechety Stanisława Denysa, który w imieniu ks.proboszcza Mariusza Nakoniecznego złożył gronu pedagogicznemu życzenia świąteczne. Spotkanie zostało zakończone serdecznymi życzeniami i symbolicznym podzieleniem  się opłatkiem.