W dniu 29 XI 2004 r. odbyło się spotkanie pod hasłem "Kawiarenka literacka", zorganizowane w ramach obchodów Święta Szkoły. W spotkaniu uczestniczyły uczennice z koła literackiego "Fraszka" działającego od dwóch lat w naszej szkole. Pomyślane zostało jako przegląd twórczości poetyckiej uzdolnionej literacko młodzieży. Spotkanie zostało podzielone na trzy kategorie

"Pory roku w strofach wierszy"

"Różne bajki dla każdego"

Rozmaitości ze szkolnej teczki"

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni na Święto Szkoły goście, rodzice młodych poetów, a także redaktorzy szkolnej gazetki "Kurier 21"

 

    Od nowa