Samorząd Uczniowski ogłosił we wrześniu 2004 roku konkurs dla klas IV-VI pod nazwą "Klasa na medal". Cały rok uczniowie uzupełniali karty konkursowe dotyczące udziału w konkursach, zawodach sportowych, nauki i frekwencji. Po podliczeniu zdobytych punktów najlepszymi klasami w szkole okazały się:

Klasa V "d" - 1190 pkt.

Klasa IV "c" - 1175 pkt.

Klasa VI "b" - 1165 pkt.

Klasy te otrzymały dyplomy, a "Klasa na medal" czyli V "d" poszła na wycieczkę ufundowaną przez Komitet Rodzicielski.