W grudniu uczniowie klas VI udali się do Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach edukacji czytelniczej i medialnej na lekcję biblioteczną pt. "Poznajemy inne biblioteki w rejonie". Celem zajęć było przygotowanie do swobodnego korzystania z biblioteki publicznej, wdrożenie do korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki, przećwiczenie drogi dotarcia do potrzebnych książek przez katalog, nauka "czytania" karty katalogowej i znajdowania w niej podstawowych informacji o książce. Spotkanie zorganizowała p. Renata Zawadzka.