Członkowie koła ekologicznego dbają o ochronę środowiska. W szkole prowadzona jest zbiórka puszek aluminiowych. Na parterze szkoły są specjalnie oznakowane worki na puszki, a także ekologiczne hasła zachęcające do ochrony środowiska. Uczniowie pomagają także zwierzętom ze schroniska Dingo. Prowadzona była zbiórka pieniędzy, za które zakupiono karmę i przewieziono ją na ul. Pancerniaków. Opiekunem koła jest p. Małgorzata Jarosz.