Dnia 17 lutego pani Monika Adamczyk we współpracy z panią Anną Szych wychowawczynią klasy III "a" i panią Luizą Kuryło-Słaby wychowawczynią klasy III "b" przeprowadziła konkurs ze znajomości lektur klas II i III. Konkurs zawierał 5 pytań:

zadanie 1 dotyczyło rozpoznawania fragmentów książek,

zadanie 2 układania tytułów książek z rozsypanek wyrazowych,

zadanie 3 to kojarzenie ilustracji z tytułem baśni H. Ch. Andersena,

zadanie 4 - dzieci musiały poprawić błędnie napisane tytuły książek

zadanie 5  polegało na połączeniu tytułów książek z autorem.

Uczniowie pracowali w grupach w czasie rozwiązywania zadania 1, 2, 3 oraz  indywidualnie przy zadaniu 4 i 5. Konkurs okazał się bardzo ciekawy dla uczniów klas III i nie sprawił dzieciom dużych kłopotów. Okazało się, że dzieci znają i pamiętają książki będące w kanonie lektur szkolnych. Uroczyste rozdanie dyplomów i drobnych nagród-niespodzianek dla najlepszych czytelników nastąpiło dnia 24 lutego. Konkurs czytelniczy jest ciekawą formą propagowania czytelnictwa wśród najmłodszych.