Dnia 13.05.2005 roku z okazji Tygodnia Bibliotek uczennice przebrane za wróżkę i księżniczkę ogłosiły w klasach zabawę – konkurs – p.t. „Z jakiej książki pochodzi dany fragment?”. W konkursie udział wzięło 67 uczniów z klas IV-VI oraz większość uczniów z klas młodszych. W poniedziałek, dnia 16.05. b.r. w czytelni,  odbyło się losowanie nagród w wyżej wymienionym konkursie.

 

Nagrody książkowe wylosowali następujący uczniowie:

Weronika Dul – kl. IV c

Jagoda Zarzycka – kl. IV c

Kacper Bojarczuk – kl. III d

 

słodycze:

Konrad Wójcik – kl. IIIa

Arek Wiącek – kl. Ie

Anna Głowacka – kl. IIIc

Natalia Sagan – kl. III f

Maciej Twardowski – kl. VI b

Nagrody w konkursie ufundowały organizatorki – p. U. Mitrus i p. M. Adamczyk.