17 marca o godz. 900 rozpoczął się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Zorganizowała go p. Renata Zawadzka, prowadząca w naszej szkole Lokalny Punkt Informacji Europejskiej. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy VI "b" - Bożena Wrotkowska, Natalia Rakowska i Ewelina Łojik. Zmierzyły się one z reprezentantkami Szkoły Podstawowej nr 14. Spotkanie rozpoczęto recytacją Hymnu Młodego Europejczyka. Uczestnicy konkursu zostali za pomocą prezentacji multimedialnej zapoznani z projektem Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Drużyny odpowiadały na pytania, rozwiązywały krzyżówkę i zagadki europejskie. Rozdanie nagród i dyplomów nastąpiło w dniu konkursu.