Ogólnopolski konkurs "Test Matematyka Plus" odbył się w dniu 26 listopada w godz. 1000-1100. Udział w nim wzięło 65 uczniów kategoriach: klasy III, klasy IV, klasy V, klasy VI. Uczniowie pisali test, który ocenili jako łatwy. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pióro wieczne oraz test IQ. Wyniki konkursu organizatorzy prześlą do szkoły do 10 stycznia 2005. Szkoła otrzyma także zestaw Encyklopedii Hutchinsona.