Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie przy ul. Grodzkiej 11 po raz 13 zorganizował Wojewódzki Konkurs Literacki i Plastyczny "Moje Boże Narodzenie". Pani Renata Zawadzka rozpropagowała go wśród dzieci odwiedzających bibliotekę. W konkursie plastycznym wzięli udział: Maja Wieczorek, Ada Kłębukowska, Kasia Klementowska, Przemek Łakomy, Artur Sugier, Anna Samorow, Kaja Urbanowicz, Iga Gosik, Kacper Piwowarski, Ewa Korybska, Weronika Bronikowska, Kalina Majewska, Karol Nycz, Paulina Sułek i Rafał Dermanowski. Natomiast w konkursie literackim wzięła udział Magda Zentak z VI "d". Prace nie zostały nagrodzone, ale p. Zawadzka przygotowała dyplom i nagrodę książkową dla Magdy.