Samorząd Uczniowski zorganizował uroczystość przyjęcia uczniów klas IV do grona klas starszych. Odbyła się ona 6.10.2004. Rozpoczęły ją poczęstunki i generalne próby w wyznaczonych salach. O godzinie 1730 na sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście: dyrekcja szkoły, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego, samorządy klasowe klas V i VI oraz rodzice czwartoklasistów. Pierwszą część uroczystości prowadzili uczniowie klasy VI "a" Martyna Podgajna i Grzegorz Godzina. Polegała ona na prezentacji klas. Uczniowie okazali się bardzo pomysłowi: były skecze, piosenki, studio telewizyjne, prezentacja swoich uzdolnień i talentów. Drugą częścią spotkania był quiz dotyczący znajomości historii i teraźniejszości szkoły. Prowadziły go uczennice klasy VI "b" Ewa Hatała i Bożena Wrotkowska. Najpierw uczniowie klas VI losowali wśród uczniów klas czwartych 5-osobowe zespoły. Później czwartoklasiści odpowiadali na pięć wylosowanych przez siebie pytań. Nad prawidłowym przebiegiem quizu czuwało jury w składzie:

przewodniczący: Karol Urbanek z VI "a"

członkowie jury: Ola Wójcik VI "a", Diana Korkosz VI "b", Rafał Kowalski V "b"

Po dwóch konkurencjach Karol Urbanek stwierdził, że wszystkie klasy zaliczyły je poprawnie i poprosił pana dyrektora Jerzego Piskora o wręczenie stosownych certyfikatów gospodarzom klas. Szczęśliwi czwartoklasiści udali się do swoich sal na dyskoteki i zasłużony poczęstunek.