Dnia 10 listopada 2004 r. odbył się finał konkursu "Naszemu Papieżowi Janowi Pawłowi II", w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Za organizację konkursu, który trwał od 28 IX-18 X odpowiedzialne były p. Marzena Jabłońska i s. Marzena Lata. W tym czasie chętni uczniowie mieli za zadanie wykonać album lub montaż słowno-muzyczny o tematyce wyrażającej wdzięczność Janowi Pawłowi II za jego posługę apostolską i misyjną. Komisja w składzie: p. Marianna Szerement i p. dyr. Maria Laskowska spośród 45 prac wyłoniły 13, których autorzy otrzymali wyróżnienia oraz 4 prace zwycięskie. Na finał zostali zaproszeni goście: p. dyr. Jerzy Piskor, p. dyr. Joanna Kustra, p. dyr. Maria Laskowska, s. Otylia Musialik, ks. proboszcz Marian Nakonieczny, ks. Stanisław Denys, a także wszyscy uczestnicy konkursu, którzy licznie przybyli ciekawi długo oczekiwanego finału.

Po części artystycznej, którą prowadzili uczniowie klas V i VI nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród przez pana dyrektora i księdza proboszcza. Nagrody w konkursie otrzymali uczniowie klasy IV "b" - Paweł Cękalski, Jacek Sadura, Michał Kwiatosz, Jakub Jarzębowski i Mateusz Bronikowski. Na zakończenie pan dyr. Jerzy Piskor i ks. proboszcz Marian Nakonieczny podziękowali wszystkim uczestnikom konkursu za to, że starali się odkryć i bardziej poznać bogatą osobowość oraz ukochanie Boga, Ojczyzny i Człowieka przez naszego rodaka Jana Pawła II.