W dniach 27 IX i 11 X nasz± szkołę odwiedzili policjanci. Przeprowadzili oni w klasach I-III pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci oraz odbyła się projekcja filmu na ten temat. Pierwszaki otrzymały ¶wiatełka odblaskowe, a starsze dzieci - plany lekcji.

Spotkanie dzieci z policjantami odbyło się w ramach szkolnego programu profilaktyki.

    Od nowa