Po raz kolejny Samorząd Uczniowski włączył się w akcję charytatywną "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Zarejestrowaliśmy sztab, otrzymaliśmy identyfikatory i uśmiechnięte słoneczka-symbole akcji. Rozpisane zostały dyżury i rozpoczęła się zbiórka darów. Czyste, niezniszczone ubrania, zabawki, książki, środki czystości i żywność można przynosić codziennie w dniach 6-17.12.2004 w godzinach 720-815 i 1145-1250. Dyżurni przyjmują dary na parterze szkoły przy specjalnie oznaczonym stoliku.