W ramach realizacji programu POSEJDON II w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe na temat bezpieczeństwa nad wodą. Miały one charakter kaskadowy, tzn. na początku nauczyciele - koordynatorzy prowadzili warsztaty dla przedstawicieli klas, a następnie na godzinach wychowawczych przeszkoleni uczniowie przekazywali zdobytą wiedzę kolegom i koleżankom w swoich klasach. Na zakończenie akcji odbyło się w szkole spotkanie z osobą niepełnosprawną, poszkodowaną podczas kąpieli w niebezpiecznym miejscu. W czasie spotkania wyświetlono film "Ostatni skok". Odbyła się też dyskusja na temat bezpiecznego zachowania nad wodą, a najaktywniejsi uczniowie otrzymali upominki ufundowane przez organizatorów. Koordynatorami akcji w szkole były panie Agnieszka Korczyk i Ewa Kołodziejczyk.