W dniach 12 i 13 maja odbył się w czytelni pokaz prezentacji multimedialnej dotyczącej historii książki. Pani Urszula Mitrus i Monika Adamczyk na podstawie prezentacji omówiły dzieje książki od starożytności (tabliczka gliniana) do czasów współczesnych (książka elektroniczna). Oprócz prezentowanych materiałów w formie slajdów, panie pokazywały dzieciom fotografie i ilustracje najstarszych zabytków piśmienniczych znajdujących się w dokumentach gromadzonych w naszej bibliotece. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali przekazywanych treści i aktywnie uczestniczyli w lekcji. Chętnie wypowiadali się na temat wad i zalet książki tradycyjnej i elektronicznej oraz bezpieczeństwa w Internecie. Prezentacje obejrzały klasy III a, III e, III c, IV d, IV a.