W listopadzie p. Renata Zawadzka zarejestrowała Lokalny Punkt Informacji Europejskiej w bazie danych Ośrodków Informacji Europejskiej w Warszawie. Obecnie w bibliotece szkolnej tworzona jest Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich, gromadzone są książki, broszury, płyty CD przesyłane pocztą z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie.