Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zostali zaproszeni do Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku na uroczystość nadania jej imienia św. Królowej Jadwigi. Z wizytą udali się p. dyrektor Jerzy Piskor, opiekunka SU p. Agnieszka Korczyk oraz Bożena Wrotkowska, Ewa Hatała i Karol Urbanek. Na miejscu nasza delegacja powitana została przez Samorząd Uczniowski oraz panią wicedyrektor. Po poczęstunku nasi uczniowie zwiedzili szkołę, w której oprócz nowoczesnych sal lekcyjnych, przestronnych korytarzy znajduje się także hala sportowa z trybunami, sala lustrzana do ćwiczeń tanecznych i reprezentacyjna sala rycerska. W uroczystościach nadania imienia SP 50 w Białymstoku wzięła także delegacja uczniowska z Warszawy. Główne uroczystości poświęcenia sztandaru miały miejsce na sali gimnastycznej. Były wiersze, przedstawienia oraz przemówienia gości i gospodarzy. Mamy nadzieję, że nawiązana przyjaźń będzie się umacniać i rozszerzać na różne obszary działania szkoły.

 

    Od nowa