Już po raz piąty gazeta Super Ekspress ogłosiła konkurs na Super Szkołę 2004. Samorządu Uczniowski postanowił zgłosić naszą szkołę do tego konkursu. Uczniowie klas II-VI wypełnili ankietę składającą się z 13 pytań dotyczących funkcjonowania szkoły, bezpieczeństwa, relacji z nauczycielami i oceniania. Kupon zgłoszeniowy, ankiety i listy uczniów, którzy je wypełnili zostały wysłane na adres organizatorów. Analiza ankiet zostanie przedstawiona uczniom na najbliższym apelu, a nauczycielom na Radzie Plenarnej. Z wynikami zostaną też zapoznani rodzice.