30 listopada uczniowie klas VI pisali próbny test kompetencji. W tym dniu nie mieli lekcji, przyszli za to odświętnie ubrani i trochę chyba zestresowani. Mimo, że była to tylko próba przed kwietniowym sprawdzianem, wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem. W gabinecie pana dyrektora zebrali się przedstawiciele poszczególnych sal, w których odbywał się test. Sprawdzili, że testy przysłano w opieczętowanym, nienaruszonym opakowaniu. Otrzymali także od pana dyrektora życzenia jak najlepszych wyników. Test zatytułowany "Zima" w większości nie sprawił uczniom kłopotów. Pytania osnute były wokół fragmentu baśni Andersena "Królowa Śniegu". Była także interpretacja obrazu i kilka pytań dotyczących sztuki. Z matematyki należało wykazać się umiejętnością obliczania pola prostokąta, skali, procentów i ułamków. Zagadnienia z przyrody i historii też nie powinny okazać się trudne. Jak wypadł test okaże się już niedługo, bo sprawdzać go będą nauczyciele naszej szkoły. Jego wyniki pomogą  określić słabe strony uczniów, tak aby w kwietniu wszystko poszło jak najlepiej.