Wychowankowie świetlicy szkolnej brali udział w konkursie plastycznym "Wakacyjne wspomnienia" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 52 w Lublinie. Zostały w nim wyróżnione prace:

Mileny Jaworskiej (praca wykonana pod kierunkiem p. Sylwii Siudem)

Kai Urbanowicz (praca wykonana pod kierunkiem p. Małgorzaty Serwin)