W październiku 2004r. odbył się szkolny konkurs literacki dla klas trzecich „Moje wspomnienia z wakacji”. Jego celem było rozwijanie zainteresowań twórczych oraz rozbudzanie zainteresowań literackich, a także kształtowanie zdrowej rywalizacji i wdrażanie do uczestnictwa w szkolnych i pozaszkolnych konkursach. Organizatorem konkursu była p. Jolanta-Ewa Mrozek.

Prace oceniane były przez trzyosobową komisję w składzie:

mgr Joanna Kustra - wicedyrektor szkoły

mgr Małgorzata Nowosad – nauczyciel j. polskiego

mgr Jolanta-Ewa Mrozek – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

15 listopada ogłoszono wyniki konkursu.

I miejsce

Ewa Korybska                   kl.III e

Karolina Opieka                 kl.III b

II miejsce

Monika Ducin                     kl.III b

Małgorzata Łazuka             kl.III e  

III miejsce

Zofia Kurczewska               kl. III a

Małgorzata Wałachowska   kl. III c

Wyróżnienia:

Katarzyna Klementowska    kl. III d

Agnieszka Przychodzeń      kl. III a

Natalia Sagan                     kl. III c