W dniu 7 czerwca odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2005/2006. Poprzedzone były kampanią wyborczą prowadzoną przez kandydatów w formie plakatów i ulotek. Zgodnie z regulaminem każdy uczeń klas IV-VI mógł oddać swój głos na jednego kandydata. Po przeliczeniu głosów w Zarządzie SU zasiądą:

Ilona Bartnik V b

Buszko Aleksandra IV c

Chudzik Ada V d

Machulski Paweł V a

Sagan Magdalena V b

Urbanek Hubert V c

Wrzesień Łukasz IV d